Susunan Pengurus

By Admin 07 Apr 2014, 13:10:57 WIB

Susunan Pengurus Yayasan Walisongo Pecangaan Periode 2011-2016 hasil Rapat Pengurus Harian tanggal 7 Maret 2011 yang terdiri dari Badan Pembina, Pengurus, dan Pengawas adalah sebagai berikut : Badan Pembina

 H. Hasan Asnawi

 KH. Musta’in Syafi’i

 H. Djumadi Ibrahim

 KH. Muhammad Yusuf, S.HI

  • Pengurus

Ketua Umum : H. Zakariya Asymawi, Lc.

Ketua Bidang Pendidikan: Drs. H. Mahalli Djufri, M.Pd

Ketua Bidang Keuangan: H. Ahmad Rosyid

Ketua Bidang Sarpras: H. Sandhi Nugroho, S.T

Ketua Bidang Humas: Dr. H. Masyhudi, M.Ag

Sekretaris I : M. Nasucha Durri, S.E, M.Pd

Sekretaris II : Abdul Azis Assiddiqi, S.T

Bendahara I : Hj. Hanim Maghfiroti

Bendahara II : Dra. Hj. Nailal Hidayah

Anggota :

Bidang Pendidikan : 1. H. Adib Khoiruzzaman, S.Ag

  2. Drs. H. Sutejo

Bidang Keuangan : 1. H. Abdul Kohar, S.Sos.I

  2. H. Mufrodi

Bidang Sarpras : 1. Syaifur Rohman, S.T

  2. -

Bidang Humas : 1. H. Abdul Wahib, S.Pd

  2. Muslim Aisha, S.Ag

 Pengawas 

 H. Sunarto

 Fauzan

 H. Masruri